Social art | Persoonlijk Museum

Samen met bezoekers van Odensehuis Andante maak ik persoonlijke musea. Of, hoe we het in de wandelgangen zijn gaan noemen, ‘museum in een doos’. Andante is een inloophuis en een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Samen met een bezoeker vul ik een doos met persoonlijke spullen en foto’s die herinneringen oproepen. Deze tastbare herinneringen kunnen hopelijk ankers zijn voor het moment waarop ze uit iemands hoofd ver- dwijnen door toedoen van dementie.